PRAHA
+420 605 750 271
info@4igv.cz

Autonomní vozíky Agilox přinesly maximalizaci efektivity a výrazné úspory

Autonomní vozíky Agilox přinesly maximalizaci efektivity a výrazné úspory

Agilox greiner 4IGV

V provozu společnosti greiner packaging v Louce u Litvínova, kde jsou technologií K1 vyráběny plastové obaly, zejména kelímky pro potravinářský průmysl, se dlouhodobě zaměřují na automatizaci intralogistiky a procesů. Jedním z posledních projektů, který přináší výrazné úspory, je implementace čtyř plně autonomních vozíků značky Agilox od společnosti 4IGV.

Společnost greiner packaging v závodě v Louce u Litvínova vyrábí plastové obaly K1, například různé kelímky pro jogurty, nápoje a pro další produkty. Dodává je zejména do Německa a zemí Beneluxu. Společnost chtěla zefektivnit procesy v rámci výrobní logistiky a skladování, s akcentem na transport výrobků v rámci závodu, nechala si proto od externích společností vypracovat několik analýz. Ty porovnávaly výhody a nevýhody různých řešení. Zvažována byla například možnost využití dopravníků a varianta implementace mobilních kolaborativních robotů, které se ve výrobním a skladovém provozu pohybují na základě načtení skladové mapy.

„V případě využití mobilních podběhových robotů by bylo potřeba instalování kovových platforem ve výrobní hale, na které by se teprve palety umisťovaly, což u nás bylo vyhodnoceno z bezpečnostního hlediska jako ne zcela ideální, navíc by byla potřeba instalace těchto platforem do podlahy, což v případě, kdy nejsou zřejmé pozice či se mění, není vhodné,“ sděluje Stanislav Čakovský, projektový manažer společnosti greiner packaging, který se ve firmě zaměřuje na implementaci Lean principů, automatizaci výroby a efektivitu procesů.

Dodal, že u zmíněných variantních řešení převážily pro daný provoz nevýhody. Vedení společnosti greiner packaging na základě detailních analýz tedy rozhodlo o pořízení autonomní manipulační techniky značky Agilox. Společnost 4IGV do závodu greiner packaging dodala v loňském roce čtyři autonomní vozíky Agilox ONE.

Velmi rychlá implementace

Implementace autonomních vozíků Agilox proběhla začátkem července 2021. „Odborníci ze společnosti 4IGV nám pomohli s jejich instalací, která byla velmi rychlá. Implementační fáze trvala zhruba deset dnů. Abychom dosáhli maximální efektivity, museli jsme nastavit jasná pravidla pro layout. Plný provoz se třemi vozíky běží od října 2021, čtvrtý vozík máme jako záložní a úkoly mu přiřadíme v brzké době v souvislosti s novým projektem,“ konstatuje Stanislav Čakovský.

Mzdové náklady rostou, i proto je automatizace manipulací jasný trend.

Autonomní technika Agilox převáží palety s polotovary a hotovými výrobky. „Trasy směřují od výrobních linek do skladů nebo k dalšímu zpracování, vozíky tedy převážejí palety z definovaných stanovišť na určená místa. Dále přepravují palety s produkty ze skladů k výrobním linkám,“ popisuje Dušan Šutka, sales manager společnosti 4IGV. Autonomní vozíky přivážejí ke skladu palety s produkty na definovaná místa, odkud dále zaskladňování ve skladu s regály zajišťují již manipulanti s další technikou.

autonomní vozíky Agilox
Vozíky Agilox od společnosti 4IGV jezdí v provozech autonomně, bez řidičů, umí se vyhýbat překážkám.

Nastaven systém interních signálů

Vozíky jsou k paletám přivolávány na základě systému interních signálů. „Jakmile je u linky potřeba paleta s produkty, pracovník na lince stiskne tlačítko, které přes webové rozhraní vyšle signál vozíku. Ten neprodleně přijede a k lince potřebnou paletu přiveze. Pracovníci si tedy vozíky jednoduchým způsobem přivolávají. Díky tomuto systému se nám nehromadí palety ve výrobní hale,“ říká Stanislav Čakovský. Když je naopak paleta připravena k přepravě od výrobní linky, pracovník na tabletu, který je připevněn na stěně, jen stiskne příslušný symbol a vozík na základě tohoto pokynu přijede.

Autonomní manipulační technika v závodu greiner packaging přepravuje palety na vzdálenosti zhruba 100 – 120 m. Autonomní technika se navíc sama průběžně na nabíjecích místech nabíjí. Nabíjení baterie na maximální kapacitu je jen do 10 minut „Vozíky mezi sebou komunikují pomocí inteligentní technologie X SWARM. Když systém zjistí, že některý nabíjející se vozík má větší kapacitu baterie než jiný vozík, dokonce si dávají při nabíjení přednost. Navíc vozíky komunikují mezi sebou i při práci. Když se během minuty pro ně sejde například šest zakázek, předávají si vzájemně úkoly. Úkol udělá ten vozík, který je blíže místu potřeby. Vozíky si tedy autonomně řídí i to, kdo kdy a kam pojede, což je pro maximalizaci efektivity zásadní. Odpadají zbytečné přejezdy,“ vysvětluje Stanislav Čakovský.

Autonomní technika Agilox si dokonce sama dokáže otevřít průmyslová vrata.

Vozíky nahradily osm pracovníků

Manipulační pracovníci, kteří popisované manipulace dříve za pomoci techniky vykonávali, sice na vozících jezdili o něco rychleji než autonomní stroje, ale jezdili neefektivně. Odvezli paletu na místo potřeby, ale pak měli prostoje, neprobíhala ani optimalizace tras. Autonomní technika tedy jezdí výrazně úsporněji a stíhá potřebné časy. „Na směnu byli potřeba tři manipulační pracovníci. V rámci implementace autonomních vozíků byl v krátkém čase snížen počet těchto pracovníků na dva a v prvním čtvrtletí 2022 se počet ještě upraví, kdy finálně zůstane na jedné směně pouze jeden manipulační pracovník. Celková úspora je tedy osm pracovníků,“ kvituje Stanislav Čakovský.

Návratnost investice do nákupu čtyř vozíků je čtyři roky. „Šetříme každým měsícem, jelikož se mzdové náklady ihned sníží. Buď manipulant přejde vykonávat jinou činnost, která mu je nabídnuta v rámci jeho kvalifikace, či zájmu, nebo ve společnosti skončí. Mzdové náklady rostou, i proto v automatizaci manipulací vidíme jasný trend,“ říká Stanislav Čakovský. Dodejme, že pracovníci ve výrobě se museli naučit palety umisťovat do správných pozic. Je nutné dbát i na to, aby v uličkách nebyly zbyteční překážky. Proškoleni byli také údržbáři, protože musí být schopni vyřešit případné problémy tak, aby nebyla ohrožena výroba. 

Plán: podpůrné manipulace

V první fázi jsou využity tři autonomní vozíky Agilox, čtvrtý, v rámci druhé fáze, bude uveden do plného provozu v brzké době. Jeho úkolem bude podpůrná manipulace, transport palet. Bude tedy zásobovat linku paletami tak, aby byla eliminována zásoba palet ve výrobě. Současně zajistí zásobování výroby podpůrnými materiály, bude převážet palety s kartony a gitterboxy. I v závodě greiner packaging v Louce u Litvínova se potvrdilo, že automatizace intralogistiky je jasný trend.


Zásobování výroby v režimu Just in Time

Stanislav Čakovský

projektový manažer, greiner packaging

Hlavními výhodami vozíků Agilox od společnosti 4IGV jsou výrazné zvýšení efektivity a úspora nákladů. Systém zásobování se díky automatizaci zrychlil. Navíc se zásadním způsobem eliminovaly zásoby, které byly ve výrobní hale. Na různých místech se v hale nacházel materiál, který čekal na zpracování. Teď zásobování výroby probíhá prakticky v režimu Just in Time.


Vozíky šetří prostor a zvyšují bezpečnost

Dušan Šutka,

sales manager, 4IGV

Autonomní vozíky Agilox jsou založeny na všesměrové koncepci pohonu, která umožňuje neomezenou volnost pohybu. To garantuje standardizované pohyby vpřed a vzad i paralelní, diagonální a rotační pohyby kolem vlastní osy. Tato technika tedy nepotřebuje k manipulaci moc prostoru, což je zejména ve výrobních provozech zásadní. Každý centimetr se počítá. Navíc systém automaticky rozpozná překážky a vyhne se jim. A nejen to, systém umí zvolit Agiloxu náhradní trasu, pokud mu to prostor umožní. Různé senzory, jako je bezpečnostní laserový skener nebo systém pro vyhýbání se překážkám, pomáhají v bezpečné jízdě. Tyto systémy rozpoznají pohyb v jejich okolí, vozík před osobou zpomalí a zůstane stát, vozíky Agilox tedy mají vliv i na zvýšení bezpečnosti v provozu.